"Köye Dönüş" ile Etiketlenen Konular

Gelişen teknoloji, artan nüfus ve şehirleşme ile birlikte her ne kadar yaşam olanakları artış gösterse de birçok olumsuzluğun da bu çerçevede ortaya çıktığı görülmektedir. Gelişen yaşam olanakları ile birlikte aynı zamanda işsizlik, göç ve yoksulluk kavramlarında artışa da neden yaşanmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de köylerden kentlere göç sebebiyle şehirlerin genişlemesi ve nitelikli işgücüne olan ihtiyacın yanı sıra nitelikli olmayan işgücünce meydana gelen artıştır. Bu soruna çözüm olarak devlet...
Sayfa başına git